อนุทิน 149003 - คนถางทาง

เกิดมาแล้วต้องตาย..ตายแล้วก็ต้องเกิด..วนเวียนกันไป

พพจ.เลยสอนว่าอย่ามาเกิดใหม่เลย

ส่วนลพ.เงื่อม สอนว่า จงตายเสียก่อนตาย

---คนถางธรรม

เขียน 25 Nov 2016 @ 06:45 ()


ความเห็น (0)