อนุทิน #14899

  ติดต่อ

ต้นไม้...ประกอบด้วยราก กิ่งก้าน ลำต้น ใบ...ภาพที่ถูกเขียนขึ้นจากจินตนาการสะท้อนถึงซึ่งภายในจิตใจเด็ก...

  • มีเด็กที่เกิดอาการคล้ายอุปทานหมู่...ผู้ปกครองพามาพบเพื่อเยียวยา หลังจากไปเข้าค่ายปฏิบติธรรม...ธรรมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เด็กเป็น หากแต่ภายในจิตของเด็กต่างหากที่ปะทุขึ้นมา เป็นอาการภายนอก

ค่อยคิด ค่อยแก้ไข และเยียวยาพวกเขาเหล่านั้น...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)