อนุทิน 148976 - ต้นโมกข์

การใช้คำบุรพบท เพื่อบอกเวลา

1. เราใช้ in the morning, in the afternoon, in the evening เพื่อบอกเวลาในตอนเช้า บ่าย และเย็นเท่านั้น โปรดสังเกต เราใช้ in the กับคำบอกเวลา เช่น

I drank coffee in the morning. ฉันดื่มกาแฟในตอนเช้า

She studies English in the afternoon. หล่อนเรียนอังกฤษในตอนบ่าย

We have dinner in the evening. พวกเราทานอาเย็นในตอนเย็น

2. เราใช้ at กับ night. คำว่า at night จะแปลว่า ในตอนกลางคืน โปรดสังเกตว่า เราจะไม่ใช้ in the night เป็นอันขาด เช่น

I like to read at night. ฉันชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืน ไม่ใช่ I like to read in the night.

3. เราใช้ on + วัน+ ส่วนต่างๆของวัน เช่น

We will have a party on Friday night. เราจะมีงานเลี้ยงในวันศุกร์ตอนกลางคืน

.....................

เขียน 23 Nov 2016 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)