อนุทิน 148966 - ผักหวานป่า

ปุ๋ยหมักจากใบไม้ที่ย่อยสลายกลายเป็นดิน ที่ผ่านการหมักและการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน วันนี้ผลผลิตได้เป็นส่วนผสมหนึ่งของการปลูกต้นราชพฤกษ์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เก็บ+สะสม +ทับถม+ปุ๋ยคอก+น้ำหมักชีวภาพ+ระยะเวลา+การเอาใจใส่=ปุ๋ยหมักจากใบไม้อินทรีย์ชีวภาพ ๑๐๐ %

เขียน 22 Nov 2016 @ 22:30 ()


ความเห็น (1)

เป็นกำลังใจให้นะครับ เด็ก ๆ