อนุทิน 148960 - ต้นโมกข์

ความลำบากคือการเรียนรู้: ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ตอนที่ 3

ในตอนนี้ Stigler เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่ UCLA ที่ศึกษาการสอนและการเรียนรู้ทั้งโลก และเขากล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์เล็กๆ ที่ทำให้เขาสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่แตกต่างกันระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ในเรื่องประสบการณ์ในการต่อสู้เกี่ยวกับสติปัญญา

“ฉันคิดว่าจากในยุคต้น พวกเรา (ชาวอเมริกา) เห็นว่าความยากลำบากในการเรียนรู้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเธอมิใช่ไม่ฉลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นความสามารถในระดับต่ำด้วย ผู้คนที่ฉลาด จะไม่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ พวกเขาฉลาดเป็นธรรมชาติ นั่นเป็นทฤษฎีแบบบ้านๆของเรา แต่ในวัฒนธรรมเอเชีย พวกเขามองความยากลำบากว่าเป็นโอกาสมากกว่าอย่างอื่น”

Stigler กล่าวว่า“พวกเขาสอนเด็กๆว่าการทนทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับฉันมันดูไม่ดีเลย”

หากเราถือว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเป็นไปได้ที่จะหาตัวอย่างที่ขัดแย้งในระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง แต่ Stigler พยายามที่จะสรุปความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรม ดังนี้ “ สำหรับวัฒนธรรมชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ความยุ่งยากทางการเรียนรู้สำหรับเด็กๆคือตัวบ่งชี้ของความอ่อนแอ (weakness) แต่ในวัฒนธรรมตะวันออก ความยุ่งยากดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องทน และถูกใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งทางอารมณ์ของเด็กๆ (emotional strength)

มันเป็นความแตกต่างเล็กๆในวิธีการ ที่เขาเชื่อว่าจะมีนัยยะที่ใหญ่มากๆ

แปลและเรียบเรียงจาก

Alix Spiegel. Struggle Means Learning: Difference in Eastern and Western Culture.

https://ww2.kqed.org/mindshift/2012/11/15/struggle-means-learning-difference-in-eastern-and-western-cultures/

เขียน 22 Nov 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)