อนุทิน 148933 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๕๖๖ |

"คุมสอบมาราธอน"

เพิ่งคุมสอบเสร็จ ชั้น ๑๔ อาคาร ๒๗
คุมสอบประมวลความรู้ ๒ ชั่วโมง
แต่เด็กทำไม่ทัน จึงให้ทำไปเรื่อย ๆ
๓ ชัุ่วโมงพอดี เรียกว่า ...

"คุมสอบจนพระอาทิตย์ลับดอยสุเทพ"

เขียน 21 Nov 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)