อนุทิน 148929 - ศรีกรม

-มาทำงานตามปกติ

- ประชุมหารือรายละเอียดตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯโดย ผู้ตรวจการอัยการเป็นประธาน มีหน่วยงาน สวก.สกอ.สบค.และสพร.

- เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) ระบบการจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ฯ

- คติประจำวัน...รู้จัก รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง...

เขียน 21 Nov 2016 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)