อนุทิน 148889 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง other, the other, and another

คำว่า other = อื่นๆอีก

เราใช้คำนี้กับ

1. สิ่งไม่เฉพาะเจาะจง

2. ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์ หรือ กับคำนามนับไม่ได้ ได้ เช่น

What other books by Mark Twain have you read?

หนังสือเล่มอื่นๆ จาก Mark Twain ที่คุณอ่านคือเรื่องอะไร

คำว่า the other = อีกอันหนึ่ง มีอยู่แค่ 2 เท่านั้น หรือส่วนที่เหลือ

เราใช้คำนี้กับ

1. สิ่งที่เฉพาะเจาะจง

2. ใช้กับคำนามเอกพจน์, พหูพจน์, นับได้, และนับไม่ได้ เช่น

The car is new. The other car is five years old.

รถคันนี้ใหม่ รถคันอื่นๆมีอายุ 5 ปี

I have two pens. One is red. The other is blue.

ฉันมีปากกา 2 ด้าม ด้ามหนึ่งสีแดง แต่อีกด้ามหนึ่งสีฟ้า

คำว่า another = อีกอันหนึ่ง

เราใช้คำนี้กับ

1. สิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง

2. ใช้กับคำนามนับได้ เอกพจน์เท่านั้น เช่น

Would you like another cup of coffee?

เธออยากได้กาแฟอีกแก้วหนึ่งไหม?

I’m busy today, so let’s go out to lunch another day.

ฉันยุ่งมากวันนี้ ดังนั้นไปหาของทานข้างนอกวันอื่นเถอะ!

เขียน 19 Nov 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)