อนุทิน 148881 - Sornsawan5656

Sornsawan5656
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นอกจากนี้ ในส่วนสมาชิกองค์ความรู้ ได้แก่ พนักงานทั่วไป มีหน้าที่เช่นกัน โดยพนักงานทุกคนต้องพร้อมที่จะให้ข้อเสนอแนะ จัดสรรเวลาแบ่งปันเวลา แบ่งเป็นความรู้และจัดส่งให้กับคณะทำงานได้นำความรู้นั้นไปรวบรวมเพื่อเข้าสู่ระบบKM ต่อไป "แก่นของการสร้างวัฒนธรรมองค์ความรู้ คือ การให้คนหรือพนักงานทุกระดับตั้งแต่บริหารจนถึงระดับทั่วไป มีส่วนร่วมด้วยกันใน KM"

ปัจจัยที่ทำให้KM ของบริษัท ปตท.ฯประสบความสำเร็จ
1. Leadership
2. Strategy to Knowledge
3. Governance & KPI
4. Effective Communication
5. Knowledge Sharing Culture
6. Efficiency CoP
7. Recognition & Reward
8. Information & ICT

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำKM คือ องค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปแบบ (model) /นวัตกรรม ซึ่งสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้

เขียน 18 Nov 2016 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)