อนุทิน 148857 - พิไลวรรณ์ วัฒนากลาง

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้(102321)

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

  • -การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เทคนิคต่างๆ
  • -รูปแบบและวิธีการสอนต่างๆ ทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตในการเป็นครู
  • -เทคนิคการจัดห้องเรีบน การสอนโดยเน้นผู้เนีบย
  • -ความรู้เกี่ยวกับห้องเรียนแบบเก่าและห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
  • -การรับมือกับเด็กและการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเป็นครูในอนาคต

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และ/หรือ ผู้สอนในรายวิชา
ต่อการเรียน :วิชานี้มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการเป็นครู เพราะการที่จะเป็นครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแต่ต้องรับมือกับสื่งที่จะเกิดทุกรูปแบบ ดังนั้นควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมให้ดีขึ้นและให้เด็กสนใจมากขึ้นตามด้วย
ต่อผู้สอนในรายวิชา :อาจารย์มีความน่ารัก มีการจัดการเรียนที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นกันเอง มีการกระตุ้นความสนใจ ทำให้ทั้งคาบไม่น่าเบื่อ

3.สิ่งที่ผู้เรียนปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง
-ควรศึกษาวิธีการสอนแบบต่างๆอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อที่จะได้พัฒนาและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

4.ข้อเสนอแนะ
-อยากให้มีหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชานี้


เขียน 18 Nov 2016 @ 01:14 ()


ความเห็น (7)

เขียนได้ดีมากๆเลยครั

ได้ความรู้ค่เขียนเมื่อ 

เป็นเเง่คิดที่ดีครั

ดีมากค่ะ

มีสาระดีค่ะ

เป็นฟีดแบคดีมากค่ะ

เขียนดีมากค่ะ