อนุทิน 148853


กฤติกา เนตรพลกลาง
เขียนเมื่อ

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ได้เรียนรู้ในการออกแบบการสอน ได้สาธิตการสอนในรูปแบบต่างๆและหลากหลายเทคนิคในการสอน ได้รู้ว่าเทคนิคไหนใช้ยังไงให้เข้ากับบริบทในห้องเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหา ได้ฝึกการออกแบบห้องเรียนด้วยตนเอง ทำให้เราได้นำสิ่งที่เรียนมานี้ไปใช้ในวิชาชีพของเราในภายภาคหน้า เพื่อนำไปสู่การเป็นครูยุคใหม่ที่มีประสิทะฺภาพ

แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือครูผู้สอน

วิชาการออกแบบจัดการการศึกษาเป็นหนึ่งวิชาที่สำคัญมากต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งรายวิชานี้ทำให้เราได้ฝึกประสบการณ์ก่อนไปสอนจริง ได้ฝึกตนเองในการที่จะไปเป็นครูที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจในรายวิชานี้มาก เพราะครูผู้สอนใส่ใจผู้เรียน แบ่งงานให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง คอยเป็นครูที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ไม่น่าเบื่อ

สิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา

สิ่งที่ตนเองควรพัฒนาคือ ขาดความมั่นใจในตนเอง ยังไม่มีความกล้าสักเท่าไหร่ และยังเป็นคนสมาธิสั้น ชอบประหม่าเวลาออกไปสาธิตการสอนหรือออกไปนำเสนองานหน้าชั้นเรียน

น.ส.กฤติกา เนตรพลกลาง

ค.บ. ภาษาไทย ปี3

รหัส 5780107101ความเห็น (3)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี