อนุทิน 148848 - อนุชิดา เหยียดกระโทก

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบการจักการเรียนรู้ รหัส102321

อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

-ความรู้ที่ได้รับส่วนมากจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆที่สามารถนำมาบูรณาการให้เกิดการเรียนการสอนที่ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนหันมาสนใจ และยังมีทฤษฎีและวิธีการสอนที่ได้เรียนและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังได้รู้ทักษะหรือเทคนิควิธีการสอนให้ผู้เรียนมาสนใจเราเเละให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือผู้สอนในรายวิชา

-รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อนักศึกษาวิชาชีพครู เพราะถือว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

-รู้สึกว่าได้เรียนรายวิชานี้เเล้วสามารถนำมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์อีกมากมาย

-เรียนรายวิชานี้เเล้วคิดว่าตัวเองเกิดความเข้าใจในการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น และอาจารย์ผู้สอนยังช่วยเน้นเนื้อหาที่สำคัญๆโดยที่อาจารย์จะเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทุกคนและมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ เเละยังคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาบางที่ไม่เข้าใจและสามารถสอบถามได้ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ อาจารย์สอนเป็นธรรมชาติเป็นกันเอง ซึ่งสามารถทำให้ผู้เรียนกล้าสอบถามหรือสงสัยเนื้อหาบางส่วน

3.สิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา

-อันดับเเรกต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้และตั้งใจอ่านหนังสือศึกษาเนื้อหาที่อาจารย์ให้ไปศึกษามาก่อน

4.ข้อเสนอแนะ

-อยากให้รายวิชานี้มีหนังสือประกอบการเรียนการสอน

เขียน 17 Nov 2016 @ 21:53 () แก้ไข 18 Nov 2016 @ 07:30, ()


ความเห็น (9)

ได้รับความรู้และแง่คิดเพิ่มเติมค่ะ

ดีงามพระรามเก้าจ้า

ดีงามพระราม8จ้า

เขียนเมื่อ 

ดีงามพระราม 7 จ้าาา

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ​

เขียนเมื่อ 

ประทับใจค่ะ

เขียนได้ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ให้แง่คิดได้น่าประทับใจมากค่ะ

ดีมากค่ะ