อนุทิน 148847 - พรพิมล พิมลนอก

แบบบันทึกรายวิชา การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 102310


สิ่งที่ได้รับในรายวิชา

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกันออกไปและก็สามารถนำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มาใช้ใ้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนของเราในอนาคตได้ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนและผู้สอนในรายวิชา

ต่อการเรียน : วิชานี้เป็นอีกวิชาที่มีความสำคัญเพราะว่าเราสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้เรียนมานำไปถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน คือให้เรานำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับห้องเรียนทีเราต้องไปเจอในอนาคต

ต่อครูผู้สอน : แรกๆ มีความกลัวอาจารย์ผู้สอน แต่เมื่อได้เรียนไปหลายๆสัปดาห์ที่เจอกัน ก็ทำให้รู้ว่าอาจารย์น่ารัก และไม่ดุ รวมทั้งยิ้มเก่งอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ผู้เรียนปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรปรับปรุง : ต้องพยายามอ่านชีท หรือหาความรู้ใหม่ๆ เลิกขี้เกียจ

สิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้น : ต้องพัฒนาตนเองและกระตุ้นตนเองให้มากกว่านี้ เพื่อที่ไม่ลำบากตัวเองในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

หนังสอประกอบการสอนนางสาวพรพิมล พิมลนอก รหัส 5780107110

เขียน 17 Nov 2016 @ 21:33 ()


ความเห็น (4)

ชอบมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ​

ดีงามพระราม8จ้า

ดีงาม