อนุทิน 148846 - ภัทราภรณ์ แกมจินดา

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัส 102321.docx
“แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัส 102321”
1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้
สามารถนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
รู้จักการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือผู้สอนในรายวิชา
แง่คิด การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
โดยครูผู้สอนเปรียบเสมือนโค้ชให้กับผู้เรียนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์ “Teach
less learn more ” ครูสอนน้อยลงผู้เรียนเรียนรู้ให้มาก ดังคำสอนที่ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ได้กล่าวไว้ว่า “ครูไม่ได้ต้องการให้เธอสอนเก่ง แต่ครูต้องการให้เธอสอนเป็น”
ความรู้สึก รู้สึกดีและโชคดีที่ได้เรียนวิชานี้กับ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือผู้สอนในรายวิชา ตอนแรกๆ ก็คิดว่าวิชานี้ยาก อาจารย์ต้องโหดมากแน่ๆเลย
แต่พออาจารย์สอน อาจารย์ใจดี อาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่าย อาจารย์มาสอนพร้อมกับรอยยิ้ม J อาจารย์เป็นกันเอง ทำให้ห้องเรียนผ่อนคลาย
ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดีผู้เรียนมีความสุขในการเรียนไปด้วย
3.สิ่งที่ตนเองควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
เมื่อดิฉันได้เรียนในรายวิชานี้แล้วดิฉันเชื่อว่าจะสามารถนำเทคนิคในการสอนและการวางแผนการสอนมาพัฒนาศักยภาพในการสอนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ต่อไป
4.ข้อเสนอแนะในรายวิชา/ผู้สอน
อยากให้อาจารย์มีเนื้อหาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชามาประกอบในการเรียนเพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำแบบทดสอบ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน

เขียน 17 Nov 2016 @ 21:06 () แก้ไข 18 Nov 2016 @ 08:27, ()


ความเห็น (8)

Thanks

goo

ดีมากเลยดีงามพระราม8จ้า

เขียนได้ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากค่ะ

เขียนดีๆ

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ