อนุทิน 148844 - อภิญญา ปรางค์โคกกรวด

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 102321

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ : การเรียนวิชานี้ทำให้รู้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้เขียนองค์ประกอบของแผนได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้ในเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และยังได้ออกไปสาธิตการสอน ทำให้รู้ถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองในขณะสาธิตการสอน สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอนและ/หรือครูผู้สอนในรายวิชา

-วิชานี้เป็นวิชาที่ดีมากสำหรับคนที่เรียนวิชาชีพครู เพราะเราสามารถออกแบบการเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปสอนจริง ทำให้เรารู้ว่าเทคนิคใดควรที่จะใช้กับการเรียนการสอนวิชาใดหรือนักเรียนแบบไหน วิชานี้ไม่เพียงสอนให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้อยู่ฝ่ายเดียว ครูก็ต้องเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วย ทำให้ได้แง่คิดว่าการจะเป็นครูไม่ใช่ใครจะเป็นได้ แต่ครูต้องสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพทางการเรียนรู้และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอีกด้วย

-วันแรกที่เจออาจารย์รู้สึกว่าวิชานี้ต้องยากและอาจารย์ก็ต้องใจร้ายแน่ๆ เพราะอาจารย์ค่อนข้างเป๊ะเรื่องการแต่งการและเวลาเข้าเรียน ที่สำคัญเรียนวิชานี้ไปแล้วต้องออกแบบการสอนและสามารถสาธิตการสอนได้ แต่หลังจากที่ได้เรียนมาเรื่อยๆ รู้สึกรักอาจารย์ เพราะอาจารย์ใจดีกว่าที่คิด อาจารย์เป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลา เวลาสอนก็จะแนะแนวทางให้ทุกอย่าง นอกจากนี้อาจารย์ก็จะมีกิจกรรมที่สนุกๆมาให้ทำตลอด และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นคนตรงเวลาอีกด้วย

3.สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

-สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ต้องมีความมั่นใจในการสอนให้มากกว่านี้ และปรับปรุงในด้านความขยันในการค้นคว้าหาความรู้ที่ยังเรียนไม่เข้าใจ

-สิ่งที่ควรพัฒนา คือ ต้องพัฒนาตนเองให้มีความกล้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ตื่นเต้นเวลาออกไปสาธิตการสอนหรือตอบคำถามอาจารย์

4.ข้อเสนอแนะ

อยากให้วิชานี้มีหนังสือประกอบการสอนเพื่อให้เวลาเรียนจะได้ดูหนังสือเรียนไปด้วย และเอาไว้เวลาอ่านสอบ

น.ส.อภิญญา ปรางค์โคกกรวด รหัส 5780107128

เขียน 17 Nov 2016 @ 20:06 ()


ความเห็น (9)

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

ข้อมูลดีมากเลย

ได้แง่คิดเพิ่มเติมค่ะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

ขอบสำหรับเนื้อหาจะลองนำไปปฎิบัตินะคะ

ดีงามพระราม8จ้า

เนื้อหาดีมากๆค่ะ

เนื้อหาน่าสนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ว้าว ว้าว ว้าว