อนุทิน 148841 - สุภาพร แซ่หาญ

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้(102321) อ.สิริรัตน์ นาคิน

1.สิ่งที่ได้รับจากรายวิชานี้

- จากการที่ได้เรียนวิชานี้ ทำให้ทราบถึงการเขียนแผนที่ดีและการเขียนแผนที่ถูกต้องว่าควรเขียนอย่างไรและที่สำคัญรายวิชานี้ไม่ได้มุ่งสอนเพียงแค่ให้นักศึกษาต้องเก่งและฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นักศึกษาจะต้องมีใจรักในวิชาชีพครูด้วย การสอนไม่ได้อวดเพียงว่าครูต้องเก่งและฉลาดแต่จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นผู้ชี้แนะให้กับนักเรียนอยู่เสมอ


2.แง่คิด ความรู้สึก ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือผู้สอนในรายวิชา

- สำหรับการเรียนวิชานี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งความรู้ที่ได้รับจากเนื้อหาที่ครูสอนและมีการจัดการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ ครูมีความเข้าใจนักศึกษาว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเป็นการเรียนที่สนุกสนานเพราะมีเนื้อหาและกิจกรรมสอดแทรกเข้าไปด้วย


3.สิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา เช่น ทักษะการสอน

- สำหรับทักษะการสอนที่ดิฉันจะต้องพัฒนาก็คือความมั่นใจในเนื้อหาที่จะสอนว่าดีว่าถูกต้องและความมั่นใจในการพูดที่จะสอนนักเรียนออกไป


นางสาวสุภาพร แซ่หาญ รหัส 5780107126 ค.บ.ภาษาไทย

เขียน 17 Nov 2016 @ 18:57 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลยครับ

ชอบมากค่ะ สู้ๆนะคะเดี๋ยวก็เก่

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ​

ดีมากๆเลยค่ะ