อนุทิน 148837


เกศรินทร์ เสียนขุนทด
เขียนเมื่อ

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (102321) อ.สิริรัตน์ นาคิน

  • สิ่งที่ได้รับจากรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

- ได้ความรู้และมีเทคนิคในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ รู้จักวางแผนการเรียนและมีความคิดเป็นขั้นตอน รู้จักวิธีการสอน มีแนวคิดแบบใหม่ๆ ได้เรียนรู้ในทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจที่เน้นการรู้ตรงตามเป็นจริง การรู้จักคิด มีเหตุผล รู้จักแสวงหาความรู้ และแสดงความคิดเห็นสามารถแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆที่เผชิญได้ รับข้อมูลสารสนเทศที่มีการอัพเดทอยู่เสมอ ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

- เป็นการพิสูจน์ความสามารถของตัวเรา เป็นการเรียนที่ฉีกกรอบแนวคิดต่างไปจากการเรียนที่ผ่านมา เป็นการเรียนที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม รู้สึกชอบเพราะเป็นการเรียนที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง หาความรู้ในเรื่องที่เราถนัดและสนใจ ประทับใจอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนน่ารัก เข้าถึงผู้เรียน มีบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และอาจารย์เป็นอาจารย์นักกิจกรรมที่คิดหากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆมาให้ผู้เรียนได้เรียนและมีความสนุกไปด้วย รักอาจารย์นะคะ

  • สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

- ในการเรียนวิชานี้ทำให้ทราบว่าตัวเรามีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆของคนที่จะไปเป็นครู การขาดความมั่นใจในตนเอง รวมไปถึงการเขียนแผนการสอนที่ต้องจัดลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเราจัดลำดับความสัมพันธ์ได้ถูกต้องความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี