อนุทิน 148831 - จักรพันธ์ หรรษา

บันทึกรายวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้

1 สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้

วิชาการออกแบบการเรียนรู้นี้ทำให้ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้วิธีการแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอนาคต การวางแผนการทำงานล่วงหน้า การรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการตนเองเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน

2 แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอน/หรือผู้สอนในรายวิชานี้

ความรู้สึกที่มีต่อรายวิชานี้ รู้สึกเข้าใจในรายวิชานี้และสามารถนำสิ่งที่ครูผู้สอนเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม การสาธิตการสอนเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนให้นำเสนอ ทำให้ ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต

3 สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาคือการตระเตรียมตัวเอง ปรับปรุงตัวเองในด้านการเข้าเรียน อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเข้าใจในเนื้อหา

4 ข้อเสนอแนะ

-

นาย จักรพันธ์ หรรษา 5780107137

เขียน 17 Nov 2016 @ 17:43 ()


ความเห็น (2)

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

ดีงามพระราม8จ้า