อนุทิน 148827 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ประชุมร่วมกับ สคช.และอาจารย์ที่ปรึกษา หารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดระดับองค์กร และ ระดับสำนักงานฯ

- ประชุมคณะทำงานฯการจัดทำจดหมายข่าว สพร. การออกรูปแบบ เนื้อหา และระยะเวลาที่จะออกจดหมายข่าวฯ

- คติประจำวัน... เช่ากะแกง แลงกะป่น คนใกล้กะฮักแพง แหย่งคนไกล่กะได้เพิง...

เขียน 17 Nov 2016 @ 16:24 ()


ความเห็น (0)