อนุทิน 148822 - ณัฐทรียา สีโสภา

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

-ได้เรียนรู้วิธีการเขียนแผน

-วิธีการสอนต่างๆ

- เทคนิคการสอนต่างๆ

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนและผู้สอนวิชานี้

แง่คิด = เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับอาขีพครู

ความรู้สึก= เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพจึงมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเวลาเรียนอาจจะรู้สึกมีความง่วงความเหนื่อยบ้าง

ความประทับใจ=ประทับใจอาาย์ผุ้สอนตรงที่ให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทำให้ผุ้เรียนเข้าใจมากขึ้น

3.สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

ดิฉันต้องเป็นคนขยีนให้มากว่าต้องหมั่นทบทวนถึงจะเข้าใจในเนื้อหา

เขียน 17 Nov 2016 @ 15:51 ()


ความเห็น (3)

เป้็น Feedback ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากค่ะ

ดีงามพระราม8จ้า

ดีงาม