อนุทิน 148819 - เกียรติชัย ราชจินดา

วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (102301)

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

จากการที่ได้ศึกษาในรายวิชาออกแบบและการจัดการเรียนรู้คือวิธีการควบคุมชั้นเรียน วิธีการออกแบบการสอน การเขียนแผน เทคนิคการสอน การจัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดี การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน รูปแบบการสอนที่หลากหลาย วีธีการสอนแบบต่างๆ

แง่คิด / ความรู้สึก / ความประทับใจที่มีต่อการเรียนรู้ / ครูผู้สอน

ความรู้สึกในการเรียนรายวิชานี้ ในช่วงแรกรู้สึกกลัวว่ามันจะยากและเรียนไม่เข้าใจ เพราะด้วยเนื้อหาวิชาค่อนข้างที่จะยาก แต่เมื่อได้เรียนแล้วรู้สึกประทับใจที่อาจารย์ได้สอนเนื้อหาสาระที่ยากให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยเทคนิควิธีในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

สิ่งที่ตนต้องพัฒนา

1. เวลาสอนจริงต้องปรับการพูดให้ช้าลง เพราะตอนสาธิตการสอนพูดเร็ว
2. เวลาเขียนแผนจะต้องเขียนอย่างละเอียดกว่าเดิม
3. ต้องศึกษาเทคนิค วิธีการ และเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ

อยากให้ห้องเรียนกว้างขึ้นมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนมากกว่านี้

เขียน 17 Nov 2016 @ 15:25 ()


ความเห็น (8)

ได้รับเทคนิคในการเรียนเพิ่มเติมค่ะ

ข้อมูลดีมากเลย

Thankyou

จะนำไปใช้นะค่ะ

ข้อเสนอแนะน่าสนใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

3ผ่านค่ะ

ชอบมากค่ะ

ชอบความคิดค่ะ