อนุทิน 148806 - prayat duangmala

เช้านี้มาถึงโรงเรียนสายกว่าปกติ..เจ็ดโมงห้าสิบ แต่ก็ยังเป็นคนแรก.เปิดตู้ให้นักเรียนออมบุญและร่วมกันเปิดเพลงเล่าสู่หลานฟัง

เขียน 17 Nov 2016 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)