อนุทิน 148798 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

เรียนเชิญ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดตราด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เขียน 16 Nov 2016 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)