อนุทิน 148788 - prayat duangmala

หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

แม้จะจบพระไตรปิฎกหมดแล้ว จำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพมาก ทำการก่อสร้างวัตถุได้มากมาย หรือสามารถอธิบายได้ถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตาม ถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาดของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้น เมื่อพูดถึงประโยชน์ก็ประโยชน์ภายนอก คือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคม เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น เพื่ออนุชนรุ่นหลัง หรือเพื่อสัญญลักษณ์ของพระศาสนวัตถุ ส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นก็คือ ความพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่ง

- จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย

เขียน 16 Nov 2016 @ 12:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ ธรรมะของหลวงปู่ดูลย์สงบ งาม ลึกซึ้งครับ