อนุทิน 148773 - คนถางทาง

นิยามของตวามดี หาได้ยากมาก แต่ความพยายามและตวามคิดที่จะหาคนดีแท้ ยากกว่ามาก

เขียน 15 Nov 2016 @ 14:03 ()


ความเห็น (0)