อนุทิน 148770 - พ.แจ่มจำรัส

"...หนาวในใจยะเยือกเย็นนั้น ได้คลี่คลายลงด้วยพระเมตตา พระปรีชาในพระองค์เหนือหัว ผู้เสด็จประทับอยู่บนฟากฟ้า แล้วทรงทอดพระเนตรโปรดลงมาบนผืนดิน ด้วยราชกรณียกิจอันเป็นเครื่องชโลมใจแก่ปวงข้าพระบาททั้งผองแผ่นดิน..."

...........

พ.แจ่มจำรัส

15 พฤศจิกายน 2559

เขียน 15 Nov 2016 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)