อนุทิน 148765 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สละ

แรงกาย เงินทอง ความคิด วาจา เวลา ทักษะ กำลังใจ ความสุข สงบ ....

ให้ได้เฉพาะสิ่งที่เรามี


วันอาทิตย์ ไม่มีภารกิจงานหลัก ทำบุญร่วมกับเครือญาติ

วันจันทร์ ให้ได้เท่าที่มี ทำบุญร่วมกับญาติมิตรที่ทำงาน

ขณะทำบุญปกติในงานประจำตรงหน้า ^_,^

เขียน 14 Nov 2016 @ 23:39 () แก้ไข 14 Nov 2016 @ 23:47, ()


ความเห็น (0)