อนุทิน 148764 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๕๑๑ |

"e-book ฟรี"

guidance-book-king-bhumibol-01

เล่ม ๑ ... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

http://www.m-culture.go.th/th/download/king9/Phumi...


guidance-book-king-bhumibol-02

เล่ม ๒ ... ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

http://www.m-culture.go.th/th/download/99book.pdf

เขียน 14 Nov 2016 @ 23:25 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ พี่ใหญ่ ;)...