อนุทิน 148752 - ต้นโมกข์

การมีมุมองแบบเกลียดผู้หญิงในพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง ตอนที่ 4

พระวินัย (ต่อ)

7. ในการสนทนากับ Kassappa พระ Bakulla กล่าวว่าตอนอายุ 80 ปี ท่านไม่มีโอกาสจะมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังไม่เคยคิดล่วงเกินผู้หญิง หรือมองเธอ หรือพูดกับเธอเลย

8. ครั้งผู้หญิงหัวเราะและให้โอกาสแก่พระ Mahatissa แต่ตัวท่านไม่เคลื่อนไหว เมื่อถูกถามโดยสามีของหล่อนว่าหล่อนไม่น่าพึงพอใจหรือ พระ Mahatissa กลับบอกว่า เขามองไม่เห็นผู้หญิง เห็นแต่กองกระดูกเท่านั้น

9. ในเรื่องของพระ Sundarasammudha ที่ออกจากเรือนและไปเป็นพระ ภรรยาไปหาเขา และบอกเขาว่า สภาวะความเป็นอรหันต์ในศาสนาฮินดูเป็นสิ่งหลอกลวง ดังนั้นพวกเขาจึงควรมาครองชีวิตคู่ ตอนแก่ค่อยมาบวชในศาสนาพุทธเพื่อเข้าถึงนิพพานกัน แต่ท่านตอบว่าตนเองไม่ถูกล่อลวงไปอย่างนั้นแน่ๆ เพราะการไปเช่นนั้นคือหลุมพรางของความตาย

แปลและเรียบเรียงจาก

Devdutt Pattanaik. There’s a misogynist aspect of Buddhism that nobody talks about.

http://qz.com/586192/theres-a-misogynist-aspect-of-buddhism-that-nobody-talks-about/

เขียน 14 Nov 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)