อนุทิน 148734 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๕๐๑ |

"ข้อสอบปลายภาค"

ใกล้สอบปลายภาคแล้วสำหรับการปิด-เปิดแบบอาเซียน
ออกข้อสอบเสร็จแล้ว ๔ รายวิชาตั้งแต่วันพุธที่ ๙ พ.ย.๕๙
ซึ่งถือเป็นการออกข้อสอบที่เสร็จเร็วที่สุดในรอบ ๑๐ ปี
คือ ออกเสร็จก่อนสอบจริงถึง ๑ เดือน
แล้ววันนี้ก็นำข้อสอบใส่ซองเสร็จหมดแล้ว
๔ รายวิชา ๕ หมู่เรียน
โดย ๔ หมู่เรียนจะสอบนอกตาราง
และ ๑ หมู่เรียนจะสอบตามตาราง

เขียน 13 Nov 2016 @ 23:55 ()


ความเห็น (0)