อนุทิน 148731 - ต้นโมกข์

การมีมุมองแบบเกลียดผู้หญิงในพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง ตอนที่ 3

พระวินัย (ต่อ)

4. ในการสนทนาครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า “กลิ่นที่ทำให้ชายทั้งหมดเป็นทาส ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งกว่ากลิ่นผู้หญิง รสชาติที่ทำให้ชายทั้งหมดเป็นทาส ไม่มีรสใดยิ่งกว่ารสผู้หญิง เสียงที่ทำให้ชายทั้งหมดเป็นทาส ไม่มีเสียงใดที่ยิ่งกว่าเสียงผู้หญิง สัมผัสแห่งรักที่ชายต่างเป็นทาสทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งกว่าผู้หญิง”

5. พระในพุทธศาสนา ซึ่งต่างพระในยุคสมัยนั้น ไม่อาจเดินเปลื้องผ้า เพราะอาจก่อให้เกิดความยั่วยวนและเสน่ห์แก่ผู้หญิง พระต้องมีความบริสุทธิ์และเป็นโสดเท่านั้น

6. มีการแนะนำว่าพระต้องเดินตรงไป ให้มองข้างล่าง อย่ามองข้างบน เพราะพวกเขาอาจสายตาของผู้หญิงทำให้หวั่นไหวได้ พระไม่สมควรจะอยู่กับหญิงโสด หรือนั่งอยู่ท่ามกลางพวกผู้ชาย เพราะอาจถูกนินทาได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Devdutt Pattanaik. There’s a misogynist aspect of Buddhism that nobody talks about.

http://qz.com/586192/theres-a-misogynist-aspect-of-buddhism-that-nobody-talks-about/

เขียน 13 Nov 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)