อนุทิน 148718 - คนถางทาง

คนเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ทำการทำรัก ได้มากกว่า๑ครั้งต่อปี (ยกเว้นพวกเจ้าของฮาเล็ม)

เขียน 13 Nov 2016 @ 02:35 ()


ความเห็น (0)