อนุทิน 148694 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เกือบสองชั่วโมงที่ผมให้สัมภาษณ์และนำคุณคมส์ธนนท์ ศุขอัจจะสกุล บรรณาธิการของนิตยสารหมอชาวบ้าน..เยี่ยมชมโรงเรียน..คุณคมส์ต้องการทราบแนวคิดของผมเกี่ยวกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก และได้เก็บภาพ..บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด..เพื่อนำโรงเรียนพอเพียง..ไปลงนิตยสาร


เขียน 11 Nov 2016 @ 20:45 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จัดไปครับ ท่าน ผอ. ...