อนุทิน 148669 - ต้นโมกข์

การมีมุมองแบบเกลียดผู้หญิงในพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง ตอนที่ 1

ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ชายเป็นใหญ่ และไม่ต้องสงสัยอันใดกับเรื่องนั้น นอกจากนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคริสต์, อิสลาม, ซิกข์, ชินโต, เชน และยูดาย แล้วศาสนาพุทธหละ? มันไม่ใช่เป็นศาสนาแรกที่เราจะพูดถึงเรื่องการเกลียดผู้หญิง

สมมติที่ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องการใช้เหตุผล, ทันสมัย, ไม่เชื่อพระเจ้า, และเสรีนิยมในเรื่องเพศสภาพ (gender) และความเป็นเพศ (sexuality) หนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าวางเขื่อนไขให้กับเราในการเชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศใดๆและบริสุทธิ์จะลักษณะไม่แบ่งแยกระหว่างชายหญิง, ไม่มีเพศ (เหมือนพรหม---ผู้แปล), ปราชญ์ที่อ่อนโยนมีแต่ยิ้มที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม จะมีเอกสารที่มีระบบและอยู่ในยุคต้นในการปฏิเสธเพศหญิงซึ่งมาจากเอกสารที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างพระวินัย

แปลและเรียบเรียงจาก

Devdutt Pattanaik. There’s a misogynist aspect of Buddhism that nobody talks about.

http://qz.com/586192/theres-a-misogynist-aspect-of-buddhism-that-nobody-talks-about/

……………………

เขียน 10 Nov 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)