อนุทิน 148646 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

“ไม่มีผู้บริหารแย่ในโรงเรียนเยี่ยม ไม่มีผู้บริหารเยี่ยมในโรงเรียนแย่..”เป็นคำพูดของเจ้านายในที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในวันนี้..ท่านพูดบ่อย..การพูดครั้งนี้ ท่านมีสีหน้าเคร่งเครียด มองในสองแง่มุม คือ ให้กำลังใจผู้ฟังที่ต่อไปนี้ต้องทำงานการศึกษากันอย่างหนักและต้องการกระตุ้นจิตสำนึกไม่ให้ผู้บริหารปล่อยปละละเลย...งานในโรงเรียน


เขียน 09 Nov 2016 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)