อนุทิน 148642 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 16 (ตอนสุดท้าย)

บุคคลที่เข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพจำเป็นต้องช่วยเหลือจาก 2 ฝ่าย ซึ่งก็เป็นตัวรัฐ และด้านที่ไม่ใช่รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือมากกว่า แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการวิจารณ์ แต่การดูถูกดูหมิ่นที่ต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย่อมไม่นำพาเราไปไหน ทั้งคู่ต้องรับคำวิจารณ์ และพวกเขาควรได้รับการช่วยเหลือเมื่อต้องการ กล่าวอย่างง่ายๆก็คือการประณามทุกฝ่ายเพื่อบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ใช่เจตคติที่ถูกต้องในกระบวนการเพื่อสันติภาพ การทำสิ่งนี้ก็โดยคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 09 Nov 2016 @ 18:44 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ บทความทำให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์และกระบวนการสร้างสันติภาพ และข้อคิดดี ๆจากผู้เขียน