อนุทิน 148624 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เท่าที่ผมจำได้..กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในวันนี้ จริงจังและจริงใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา..จริงจัง คือปลูกอย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ไม่ข้ามขั้นตอน..ส่วนจริงใจ คือ นักเรียนร่วมด้วยช่วยกัน คงเห็นว่าการปลูกผักในวันนี้ มีกระบวนการที่ชัดเจนกว่าทุกครั้ง..นักเรียนจึงต้องทำงานอย่างมีสมาธิ.....

เขียน 08 Nov 2016 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)