อนุทิน 148623 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 15

หนึ่งในความสำเร็จระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย คือการเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัย (safety zones) ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่จริงจังสำหรับคนท้องถิ่น และพวกเขาจะคุ้นเคยอยู่กับเรื่องความปลอดภัยในหมู่พลเมือง และพื้นที่การปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ประชาชนบางคนต้องการพื้นที่ปลอดภัยนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่าความต้องการของพวกเขาเป็นที่เข้าใจได้ แต่ความต้องการที่ไม่มีการจัดการ, ไม่มีการวางแผน, เป็นไปด้านเดียว จะประสบผลสำเร็จยาก สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนก็คือเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนี้ควรจะอยู่ในกระบวนการสันติภาพ และอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน การปฏิบัติการย่อมต้องมีความละเอียดอ่อน แต่เป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะทหารเป็นผู้นำรัฐบาล

แน่นอนว่าการสร้างความไว้ใจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการสร้าง แต่การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆที่มีความขัดแย้งกันในพื้นที่เล็กๆก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ พวกเราต้องสาปแช่งความโหดร้ายทารุณตลอดเวลา แต่ในเวลาเดียวกัน นี่คือการกระทำของผู้มีเหตุผล ไม่ใช่การกระทำที่บกพร่องอย่างผู้ก่อการร้าย พวกเราต้องช่วยพวกเขาโดยการให้พวกเขาละทิ้งความเชื่อที่ว่าความรุนแรงเป็นเครื่องมือการต่อรองทางการเมืองที่มีอำนาจในตัวสูงยิ่ง

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 08 Nov 2016 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)