อนุทิน 148611 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 14

การพูดคุยกับบุคคลในสนามที่พร้อมที่จะพูดคุยนั้นไม่มีปัญหาใดๆ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอดีตนักโทษทางการเมือง, อดีตคนที่ได้รับการจับกุม, และคนที่ยอมแพ้ไปแล้ว แต่สิ่งนี้ไม่ควรจะถือว่ามาแทนกระบวนการเพื่อสันติภาพได้ กระบวนการเพื่อสันติภาพที่ประสบความสำเร็จคือการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน แต่การงอกหรือการเจริญเติบโตของสิ่งที่ไร้คำสั่ง และทำแต่สิ่งที่ผิดๆย่อมนำไปสู่สภาวะไร้ระเบียบ สุดท้ายความไร้ระเบียบย่อมสร้างสภาวะที่ไร้หวังในกระบวนการเพื่อสันติภาพที่มีความหมาย

สถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน และการขาดความพร้อมของมารา ปาตานี (ขาดเอกภาพ, ขาดอำนาจจากกลุ่มที่ใช้กำลัง, และเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถคุมทหารในสนามได้) ทำให้ไม่สามารถจะดำเนินไปในเรื่องการสนทนาเพื่อสันติภาพ และขาดการประสบความสำเร็จในข้อตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสัก 2-3 สิ่งที่พอได้รับความสำเร็จ

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 08 Nov 2016 @ 05:42 ()


ความเห็น (0)