อนุทิน 148609 - ต้นโมกข์

คำว่า pretty ไม่ได้แปลว่า สวย หรือ งาม (ใช้ในการบรรยายลักษณะของผู้หญิง)นะครับ แต่คำนี้ เมื่อเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการจะแปลว่า "ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป หรือ ค่อนข้าง" ครับ ดูตัวอย่าง

1. It was pretty quiet at the party. บรรยากาศค่อนข้างเงียบในงานเลี้ยง หรือ

2. Sally was pretty shocked at the news. Sally ค่อนข้างตื่นตระหนกเมื่อรู้ข่าว เป็นต้น

เขียน 08 Nov 2016 @ 05:37 ()


ความเห็น (0)