อนุทิน 14858 - ทองกวาวเหลือง

  ติดต่อ

มีการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างสติ กับ ความคิดและอารมณ์ 

ถ้าชนะก็ไม่ตกเป็นทาส    ถ้าแพ้ก็ทุกข์

  เขียน:  

ความเห็น (0)