อนุทิน 148573 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 11

จุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการสันติภาพคือการเปลี่ยนแปลงข้อขัดแย้งอันรุนแรงให้มาสู่สิ่งที่สามารถจัดการได้ และมีอยู่อย่างพอสมควร เพื่อที่ว่าการไม่ลงรอยหรือการโต้เถียงสามารถทำให้จบลงได้ด้วยกระบวนการทางการเมือง โดยปราศจากคณะที่ขัดแย้งกันรู้สึกกระสันที่จะไปนำสู่ความรุนแรงอีกครั้ง ในการบรรลุถึงสิ่งนี้ กระบวนการสันติภาพควรจะเริ่มต้นสร้างเงื่อนไขเพื่อการสันติภาพเชิงบวกขึ้น คำนี้หมายถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่จะสร้างไปสู่ข้อขัดแย้งสามารถที่จะตกลงด้วยสันติภาพ (ห้ามใช้กำลังเป็นอันขาด) และต้องไม่ใช่สันติภาพเชิงลบ ที่ทั้งคู่พร้อมที่จะฟาดฟันโดยการใช้ความรุนแรงเป็นช่วงๆ โดยที่สาเหตุและเงื่อนไขของความรุนแรงยังคงอยู่เหมือนเดิม ฉันขอเรียนกระบวนการสันติภาพในเชิงลบนี้คือกระบวนการเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น

ด้วยเหตุผลนี้ กระบวนการสันติภาพมีความสำคัญตรงที่การสื่อสารของกลุ่มที่ติดอาวุธ (ถึงแม้ว่าการคาดหมายภายหน้าจะอยู่น้อยก็ตาม) ความสัมพันธ์ระหว่างมาราปาตานี กับกลุ่มที่ติดอาวุธยังไม่มีความชัดเจน และกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสายการเมืองที่สามารถคุมทหารของตนได้นั้นยังต้องพิสูจน์ต่อไป คนบางคนบอกว่ามาราปาตานีสามารถควบคุมกองทหารได้ ในขณะที่มาราบอกว่าพวกเขาสามารถทำได้เช่นเดียวกัน ฉันคาดเดาว่าสถานการณ์อยู่ในช่วงเข้าช่วงออก มาราสามารถคุมกองทหารได้ในพื้นที่บางส่วน แต่เราไม่รู้ว่ามีทหารจำนวนเท่าใด และพื้นที่ไหนบ้าง

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 06 Nov 2016 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)