อนุทิน 148559 - ต้นโมกข์

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 10

ที่ตรงนี้ ขอเน้นไว้ด้วยว่ามาตรฐานรักษาความปลอดภัยจะอ่อนด้อยลง ซึ่งมีผลกับการป้องกันความรุนแรง แต่ผู้ก่อความไม่สงบใช้การรบแบบกองโจร (guerrilla warfare) มานาน จึงทำให้การรบแบบกองโจรไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ จากบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้แล้วว่า มีวิธีการเดียวที่จะออกจากความรุนแรงก็คือทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการพูดนั่นเอง

ฉันขอเน้นไปที่การหาประเด็นพื้นฐานเรื่องการพูดระหว่างทีม A และทีม B ซึ่งอยู่บนกระบวนการสันติสุขเท่านั้น ไม่ใช่กระบวนการหาความปลอดภัย ซึ่งมุ่งหมายแต่เพียงการหยุดความรุนแรงไว้ชั่วคราวเท่านั้น ในความเห็นส่วนตัว จุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการสันติภาพไม่ใช่การได้รับสันติภาพแบบถาวร ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยข้อขัดแย้ง และข้อขัดแย้งเหล่านี้ หากจัดการไม่ดี ย่อมกลายเป็นความโหดเหี้ยมได้ เมื่อความขัดแย้งดำเนินการมาถึงขั้นนี้ ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับพลเมือง และการบาดเจ็บ ทั้งในแง่ของชีวิตและทรัพย์สิน

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 05 Nov 2016 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)