อนุทิน 148542 - ต้นโมกข์

in advance = ล่วงหน้า หรือเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น Thank you in advance. จึงแปลว่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ

จาก Surpass English

เขียน 04 Nov 2016 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)