อนุทิน 148516 - สุเมธ มณี

ครูในศตวรรษที่ 21สุเมธ.docx

นายสุเมธ มณี 5780107142 ค.บ.ภาษาไทย ปี 3 หมู่ 1

เขียน 03 Nov 2016 @ 21:07 ()


ความเห็น (4)

เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เข้าใจง่าย ได้ความรู้

ดีมากๆเลย

เขียนเมื่อ 

ชัดเจนดีครับ?