อนุทิน 148510 - อาจารย์ต้น

ประชามติ, การระเบิด, และกระบวนการเพื่อสันติภาพ ตอนที่ 8

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างสันติภาพ ผลของการลงประชามติคือการกระตุ้นในเรื่องความพร้อมที่จะแก้ไขในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าวิธีการทางเผด็จการหรือทางทหาร สารนี้ควรต้องถูกพิจารณาอย่างจริงจังโดยรัฐบาล เพราะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในแง่จำนวนและความรุนแรงเรื่องเหตุการณ์ที่มีแต่ความโหดเหี้ยมคือการลังเลสงสัยของกลุ่มที่ติดอาวุธ ดังที่ Sascha Helbardt อธิบายในหนังสือของเขาชื่อ “Deciphering Southern Thailand’s Violence” มีใจความว่า กลุ่มเหล่านี้สื่อสารโดยการใช้ความรุนแรง

ตั้งแต่การระเบิดในวันแม่ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ความรุนแรงในภาคใต้กลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง ทั้งในชาติและนาๆชาติ เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ใกล้เคียงกับกลุ่มติดอาวุธที่ดำเนินการในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม จากคำอธิบายจากรายงานในภูมิภาคของ International Crisis Group มีใจความว่า การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นมาจากบทสนทนาเพื่อสันติภาพที่กำลังยันกันทั้งคู่

แปลและเรียบเรียงจาก

Hara Shintaro. Referendum, Bombing, and Peace Process.

http://prachatai.org/english/node/6550

เขียน 03 Nov 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)