อนุทิน 148508 - ต้นโมกข์

1. I’m bursting = ฉันปวดท้องฉี่

2. I’m starving = ฉันหิวมากๆ

3. I’m stuffed = ฉันอิ่มมากๆ (จนกินอะไรไมได้อีกแล้ว)

4. I’m great = ฉันมีความสุขมากๆ

5. I’m wrecked = ฉันเหนื่อยแสนเหนื่อย

6. I’m pissed off= ฉันโกรธ (บางสิ่งบางอย่าง)

เขียน 03 Nov 2016 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)