อนุทิน 148504 - ศรีกรม

- มาทำงานตามปกติ

- จัดทำโครงการสวดพระพุทธมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการบรรพชาและอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสนอคณะทำงาน

- ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการ TQA

- คติประจำวัน...การทำความดีนั้นแม้จะไม่มีใครเห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิมพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน...พระบรมราโชวาท

เขียน 03 Nov 2016 @ 15:36 ()


ความเห็น (0)