อนุทิน 14850 - มะปรางเปรี้ยว

เพิ่งประชุมเว็บม.อ. เสร็จ ... รอบนี้ได้มีโอกาสเข้าที่ประชุมทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย การตอบรับค่อนข้างดีทีเดียว

เขียน 10 Jul 2008 @ 11:33 ()


ความเห็น (0)