อนุทิน 148447 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ มาโดยรถเมล์ประจำทาง ถนนวันนี้โล่ง ไม่ติดมาก

- 28 ต.ค.ช่วงเช้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เป็นฝ่ายดูแลสถานที่และศาสนพิธีกรในงาน ทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดี

- 28 ต.ค. บ่าย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดประจำปี 2560 ณ ห้อง 901 ชั้น 9

- วันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานสังสรรค์ เนื่องในโอกาสเพื่อนร่วมรุ่นได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วย ที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ

- คติประจำวัน...ไม่ต้องอาลัยอดีต ไม่ต้องพะวงอนาคต ขอแต่ให้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องในปัจจุบันก็เพียงพอแล้ว ที่จะไม่เป็นทุกข์... พุทธทาส

เขียน 31 Oct 2016 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)